Marsbahis Canl? Maç

Öldüren ?ekerlemeler

Okullarda yönetimin ve ö?retmenlerin mutlak ilk yard?m e?itimlerialmas? gerekmektedir. ??r?nga çikolatalar ??r?nga biçiminde olup içinde s?v? haldeçikolata bulunmaktad?r. Damardan al?nan kan?n ozonlanmas? ve ki?iye verilmesidir. Yara iyile?me mekanizmalar?n?n birço?unu destekler, kronik yara tedavisinde etkilidir. Mekke ufukl?r?nd? All?h’?n nuruyl? ümmetini sel?ml?y?n gül yüzlü nur peyg?mberin sel?m ve ?ef??ti üzerimize olm?s? dile?iyle Mevlid K?ndiliniz Müb?rek olsun.

 • Kay?tl? üye olmasan?z bile kullan?labilir.
 • Çocuklar di?er ilaçlarile bunlar?n fark?n? alg?layamayacaklard?r.
 • 1win sitesinde para çekme talebinde bulundum, mail onay? istedi.
 • Bunu yapan kazand???n?z paray? da vermez zaten ?ikayetlerde var.

Bu, kullan?c?lar?n maç?n gidi?at?na göre h?zl?ca bahis yapmalar?n? sa?lar. Anl?k bahis f?rsatlar?, bahis deneyimini daha heyecanl? hale getirir.

in AZ Bonuslar, Mobil T?tbiq v? M?rc Marketl?ri

Bu bölümde 1Win’de yay?nlanan en yeni 6 oyun bulabilirsiniz. Lütfen tarama sistemimizin oyunlarla isimlerine göre e?le?mesine dikkat edin. Destek ekibimizle ileti?ime geçin veya yak?n zamanda piyasaya sürülen baz? slotlar? bulamaman?z durumunda yorum b?rak?n. Bu bölümde 1Win üzerinde kullan?labilen ödeme sistemlerinin listesini bulabilirsiniz. Lütfen baz? ödeme sistemlerinin yaln?zca belirli ülkelerde kullan?labildi?ine dikkat edin.

 • Marsbahis’in resmi web sitesine gidin ve üyelik formunu doldurun.
 • Bir dahaki sefere yorum yapt???mda kullan?lmak üzere ad?m?, e-posta adresimi ve web site adresimi bu taray?c?ya kaydet.
 • K?sacas? çocuklar riski görememektedirler.
 • 1Win Casino güvenlidir ve her casino ve spor bahis hayran? için güvenli bir ortam sa?lar.
 • Bu bölümde 1Win’de yay?nlanan en yeni 6 oyun bulabilirsiniz.
 • Operatör, 1Win’i piyasaya sürerek, aç?k bir ?ekilde geni? Rusya ve Do?u Avrupa pazarlar?n? hedefliyor.

Big Time Gaming, EvoPlay, Microgaming ve Playtech gibi sertifikal? ve güvenilir sa?lay?c?lar taraf?ndan sunulurlar. Marsbahis, online bahis dünyas?nda ad?n? s?kça duydu?umuz bir platformdur. Kasiyerinizin para çekme bölümünün kilidini açmak için kayd? ve gerekli KYC kimlik kontrolünü tamamlaman?z gerekir.

Bir cevap yaz?n Cevab? iptal et

1Win Casino, geçerli bir Curaçao kumar lisans?na sahiptir ve bu nedenle %100 yasal olarak çal???r. ?ikayetler, varsa, ?irket taraf?ndan çözülecek veya düzenleyici makama iletilecektir. Adil oyun, ço?u oyunun olu?turulmas?nda kullan?lan RNG teknolojisi taraf?ndan garanti edilir. Y?ll?k denetimler ayr?ca GLI veya eCogra gibi üçüncü taraf kurulu?lar taraf?ndan da gerçekle?tirilir https://1win-bet.com/tr/.

 • Bahis sitelerinin içindeki en yan?lt?c? site ve sadece kendisine çal??an bir site hiç kazand?rm?yor.
 • Lütfen baz? ödeme sistemlerinin yaln?zca belirli ülkelerde kullan?labildi?ine dikkat edin.
 • ?ndirin ve gerçekten buna de?er bir destek al?n!
 • Asl?nda renkli ?ekerlerle de bilerek bilmeyerek uyu?turucu haplara al??kanl?kkazand?r?lma olas?l??? ortaya ç?kmaktad?r.
 • Maç öncesi ve oyun içi bahis oranlar? rekabetçidir ve bahis ?irketi çoklu ve sistem bahislerini de kabul eder.
 • Ayr?ca, her yeni sa?lay?c? tan?t?ld???nda, slot oyunlar?nda baz? ücretsiz dönü?lere güvenebilirsiniz.

Küçükken bu ?ekerleri yiyençocuklar daha sonra büyüdüklerinde ?eker niyetiyle uyu?turucu haplar? tüketebilmektedir. Asl?nda renkli ?ekerlerle de bilerek bilmeyerek uyu?turucu haplara al??kanl?kkazand?r?lma olas?l??? ortaya ç?kmaktad?r. Taray?c? geçmi?lerinde herhangi bir temizleme ya da silme i?lemi yapmaman?z durumunda da bu bilgiler otomatik olarak kay?tl? hale geliyor. Dolay?s? ile sonraki dahil olma süreçleriniz ad?na da benzer bir uygulamay? not edebilirsiniz. Lakin tabii ki mobil apk sizlerin hem daha rahat hem daha verimli kullanmas? için dizayn edilmi? durumda. Bunu tercih etmeniz memnuniyet bak?m?ndan daha üst seviyede olman?z? sa?layacakt?r.

Yorum Yap?n

Ayr?ca bir lisans gereklili?ini yerine getirmek için depozitonuzun %100’ünü yat?rman?z gerekir. Her ?ey bitti?inde, operatöre bir istek gönderin ve 3 i? günü içinde yürütülecektir. 1win’deki bakiyemden durduk yere 650 TL param eksildi mü?teri temsilcisine ba?lan?yorum. Daha önce de bir sorun ile kar??la?t?m ?imdi de lütfen bu konu hakk?nda düzeltme yap?n?z, param? da geri yat?r?n?z. Sürekli beni oyundan at?yor ve her siteye girmeye çal???yorum. ?çeride param kald? hala aç?lm?yor 1 win destek acil bak?n bu sürekli bende mi oluyor bilmiyorum.

 • Platform en son standartlara göre ?ifrelenir ve tüm ödemeler iyi korunur.
 • Edinmi? oldu?unuz bu linkleri taray?c?lar?n adres bo?luklar?nda bulunan alana tan?ml?yor ve git seçene?ine bas?yorsunuz.
 • Kaç tane bahis sitesinde hesab?m var, oyunlar oynad?m.
 • Damardan al?nan kan?n ozonlanmas? ve ki?iye verilmesidir.
 • ?stedi?iniz spor dal?n? seçin, maç? izleyin ve bahislerinizi yap?n.
 • Kimlik Kart?Konut sahibi iseniz tapu, kirac? iseniz kontrat, do?algaz, elektrik veya su faturas?.

Baz? ödeme sistemleri için ek komisyon uygulanabilir. Farkl? para çekme yöntemleri farkl? zaman ve farkl? para limitleri alabilir. Para yat?rmadan veya çekmeden önce daima kumarhane kurallar?n? kontrol edin. 1win adl? bahis sitesine arkada?lar?m?n önerisiyle üyelik yapt?m güvenilir bir site oldu?unu dü?ündüm. 1win sitesinde para çekme talebinde bulundum, mail onay? istedi. Mü?teri temsilcisiyle görü?memde hotmail k?sm?na sistemden hotmaile kod gelmiyormu?, mail de?i?ikli?i yapmam gerekti?i söylendi.

En ?yi Slot Oyunlar?

Bunu yapan kazand???n?z paray? da vermez zaten ?ikayetlerde var. Üyelik i?leminden sonra hesab?n?za para yat?rabilirsiniz.

 • Gerçek veya sanal sporlara bahis oynayabilir veya büyük TVBET ikramiyelerinden birini kazanmay? deneyebilirsiniz.
 • ??r?nga çikolatalar ??r?nga biçiminde olup içinde s?v? haldeçikolata bulunmaktad?r.
 • Lakin bu a?amaya gelmi? olan bir kullan?c? için herhangi bir soru i?aretinin bulunmas?n? gerektiren bir durum olmad???n? da aç?k biçimde ifade etmi? olal?m.
 • Bir di?eri yerel mobil uygulamas?yla ilgili!

Aplikasyonu indirmenizin hemen ard?ndan elbette kullan?m yönünde de çe?itli tedirginlikler ya?ad???n?z? tahmin edebiliyoruz. Lakin bu a?amaya gelmi? olan bir kullan?c? için herhangi bir soru i?aretinin bulunmas?n? gerektiren bir durum olmad???n? da aç?k biçimde ifade etmi? olal?m. Yine tercih etmekte oldu?unuz i?letim sistemi pek tabii burada belirleyici rol oynuyor. Masaüstü platformu için Türkiye pazar?nda 1Win, 228 oyun sa?lay?c?lar?ndan 5732 oyuna sahiptir.

Bahis

Burada zaman zaman yerel ve ulusal içerikleri görmek, ülke gündemini ilgilendiren konularda röportajlar, yay?nlar ve tan?t?c? içerikler görmek mümkündür. Adres de?i?ikli?i için hangi belgeler gereklidir? Kimlik Kart?Konut sahibi iseniz tapu, kirac? iseniz kontrat, do?algaz, elektrik veya su faturas?. Kumarhane lisanslar?yla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle ileti?ime geçin veya yorumunuzu b?rak?n . 1Win Casino’da birçok sayg?n ve sertifikal? oyun stüdyosu sunulmaktad?r.

 • Ba?ka bir ?ey istemiyorum ba?ka sitelerde an?nda dü?üyor bunda dü?müyor ne üstelik Papara’da de?il Halkbank üzerine yat?rd?m bunu düzeltmelerini bekliyorum.
 • 2021’de piyasaya sürüldü ve a??rl?kl? olarak olumlu geri bildirimlere ra?men, birçok ki?i onu kullanma konusunda hala temkinli.
 • Operatör ayr?ca 1Win’i kullan?rken sorun ya?ayan herkese yard?mc? olmaya çal???r.
 • Marsbahis, farkl? ödeme seçenekleri sunar, bu nedenle size en uygun olan?n? seçebilirsiniz.
 • En iyi 1Win, kumarhane lobisinin üst s?ralar?nda buldu?umuz oyunlard?r.

Marsbahis, farkl? ödeme seçenekleri sunar, bu nedenle size en uygun olan?n? seçebilirsiniz. ?lki ??r?ngan?n a?z?nda yer alan t?pan?n çocuklarca farkedilememesidir. Çocuklar çikolatay? birden a??zlar?na al?p çekmeye ba?lay?nca,t?pa aniden bo?aza kaç?p nefessiz b?rak?p ölümlere neden olabilmektedir. Gündeme en çok yans?yan tehlikeli yan etki bu olmaktad?r. Çocuklar özellikle butür bir ?eyde a?z?nda t?pa olaca??n? fark edememekte, alg?layamamakta veyadü?ünememektedirler.

in Para Yat?rma Sorunu

1Win Casino güvenlidir ve her casino ve spor bahis hayran? için güvenli bir ortam sa?lar. Platform en son standartlara göre ?ifrelenir ve tüm ödemeler iyi korunur. Operatör ayr?ca 1Win’i kullan?rken sorun ya?ayan herkese yard?mc? olmaya çal???r. Bildi?imiz gibi, 1Win Casino mü?terilerini çe?itli bonuslar, bedavalar ve para yat?rma e?le?tirme paketleri ile ödüllendirmeyi sever.

 • Her spor dal?nda farkl? bahis seçenekleri bulunur ve kullan?c?lar istedikleri spor dal?n? seçebilirler.
 • Marka, büyük bir düzenleyici otorite taraf?ndan lisanslanm??t?r ve hem kumarhane hem de spor bahisleri hizmetleri sunmaktad?r.
 • Onlarca lig ve turnuvadaki binlerce etkinlik aras?ndan seçim yapabilirsiniz.
 • ?kinci tehlike, ??r?ngan?n akla t?bbi ilaç ya da uyu?turucuyugetirmesidir.
 • ?zmir’de okuyan bir çocuk ?stanbul’a gitti, ikametgah?n? almad?ysa oy kullanamaz.

Operatör, mü?terilerine geni? bir ödeme yöntemi portföyü sa?lar, ancak baz?lar? bölgenizde bulunmayabilir. Filtrelenmi? listeyi görmek için Kasiyer bölümünü ziyaret edin. 1Win Casino, kripto para birimleri arac?l???yla yap?lan tüm para yat?rma i?lemleri için %2 bonus bile sa?lar. Platformda Bitcoin, Stellar, Ethereum, Ripple ve Litecoin dahil olmak üzere 16 jeton bulacaks?n?z.

Ba?kan?n Kandil Mesaj?

Futbol, basketbol, tenis, voleybol ve daha birçok spor dal?nda canl? bahis yapma f?rsat? sunar. Her spor dal?nda farkl? bahis seçenekleri bulunur ve kullan?c?lar istedikleri spor dal?n? seçebilirler. Hesab?n?za para yat?rd?ktan sonra canl? maç bahislerine hemen kat?lmaya ba?layabilirsiniz. ?stedi?iniz spor dal?n? seçin, maç? izleyin ve bahislerinizi yap?n. Bir dahaki sefere yorum yapt???mda kullan?lmak üzere ad?m?, e-posta adresimi ve web site adresimi bu taray?c?ya kaydet. 1win bahis hesab?ma maa??m? yat?rd?m kazand?m paray? çekmek istedim 2 3 kere çekimi iptal ettiler.

 • 1Win Casino, uluslararas? AML düzenlemelerine uygundur ve terörün finansman?yla mücadele eder.
 • Di?er hesab?mdan ba?ta cevap al?yordum, sonra ileti?im kesildi.
 • Çevrelerinde bunlar sat?ld???nda veya arkada?lar? tüketti?inde onlara cazip gelmekte ve bunlar? almaya ve tüketmeye yönelmektedirler.
 • ?stanbul Çocuk Kardiyoloji konjenital kalp hastal??? ünitesidir ve her ya?taki konjenital (do?umsal) kalp hastas?na hizmet sunulur.

Ben de mail att?m, param?n erken yatmas? için bana yard?mc? olun diye benden ikametgah kimlik foto?raf? falan istediler. 4 gün önce 5000 TL para çekme talebinde bulundum fakat para hesab?ma 100 saattir yatmad?. Çözüm bulun para yat?r?rken hemen para çekerken 100 saattir … Marsbahis, canl? maçlar?n her an?nda bahis yapma imkan? sunar.

Ozon Tedavisi

1Win kumarhanesinin yan? s?ra Türkiye market için 22 online casinolar tarad?k. Ayr?ca 1Win casino, di?er ülkelerden 6 tarand?. Operatör, 1Win’i piyasaya sürerek, aç?k bir ?ekilde geni? Rusya ve Do?u Avrupa pazarlar?n? hedefliyor.

 • Payfiksle 1 saat ile 48 saat aras?nda paran?z yatar dediler.
 • Kan?t olarak ekranlar? buradan kontrol edebilirsiniz.
 • Ben de mail att?m, param?n erken yatmas? için bana yard?mc? olun diye benden ikametgah kimlik foto?raf? falan istediler.
 • 1Win tenis, futbol, hokey ve basketbol dahil 35’ten fazla kategori sunar.

1win bahis sitesi 10bin TL parama dönü? yapmad?. Maile dönü? sa?lanacak denilmesine ra?men hala geri dönü? alamad?m.

in Para Yat?rma ??lemi

Her seferinde kazanç yap?nca beni oyundan dü?ürüp sanki siteleri benim üzerime kapat?yorlar. 27 Ekim tarihinde 5000 TL olarak Payfix hesab?ma çekim talebi olu?turdum. 24 saat geçmesi üzerine param yat?r?lmad?.

K?sacas? çocuklar riski görememektedirler. Bir an önceçikolatay? tatmak istemeleri de riskleri görmede engel olu?turmaktad?r.

Ödeme Yapm?yor 1win Bahis Sitesi.

Tarama sistemimiz, bu kumarhanede 228 farkl? oyun sa?lay?c?s?ndan 5732 oyun buldu. Türlere, lobideki konuma, ç?k?? tarihine ve oyun sa?lay?c?lar?na göre grupland?r?lm?? oyunlar?n listesine bak?n. Burada, ülkenizdeki oyuncular için 1Win’in sundu?u bonuslar?n bir listesini bulabilirsiniz. Bir bonus talep etmeden önce ?artlar ve ko?ullar? dikkatlice okuyun. Bonus ile ilgili bilgilerin güncel olmamas? durumunda bizi bilgilendirmekten veya yorum yazmaktan çekinmeyiniz.

 • Masaüstü platformu için Türkiye pazar?nda 1Win, 228 oyun sa?lay?c?lar?ndan 5732 oyuna sahiptir.
 • Twitter’da reklamlar?n? görüp denemek için yat?r?m yapt?m, güzel bir kazanç sa?lad?m ve çekim talebi verdim.
 • Ki?isel bilgilerinizi do?ru bir ?ekilde girerek hesab?n?z? olu?turun.
 • Tarama sistemimiz, bu kumarhanede 228 farkl? oyun sa?lay?c?s?ndan 5732 oyun buldu.

Bazen e?le?tirme sistemimiz baz? oyunlar? atlayabilir. Bu liste ile kumarhane ekran? aras?nda bir fark görürseniz bize bildirin. Baz? uzmanlar için 1Win Casino daha çok çevrimiçi spor kitab?na odaklan?yor ve baz?lar? do?ru olabilir! Büyüleyici spor bahisleri sayfas?na eri?mek için Canl? veya Çizgi dü?melerine t?klay?n. CyberSport, Virtual Sports ve eSports da mevcuttur!

in Casino Para Yat?rma ve Çekme

Zorunlu KYC do?rulama kontrolleri en geç para çekme saatinden önce yap?lacakt?r. 1Win Casino, uluslararas? AML düzenlemelerine uygundur ve terörün finansman?yla mücadele eder. Süreci anlamak için operatörün AML & KYC politikas?n? okuyun. 500 lira yükledim ve bonus hesab?ma yüklendi. Ancak bonusla bahis ya da casinoda oynayamayaca??m? söylediler.

 • Rus kökenli bir site resmen insanlar? yan?ltmak üzerine kurulmu?.
 • Sunulan di?er oyun çe?itleri de yine uygulaman?n aktif biçimde bulunuyor.
 • Çözüm bulun para yat?r?rken hemen para çekerken 100 saattir …
 • Burada zaman zaman yerel ve ulusal içerikleri görmek, ülke gündemini ilgilendiren konularda röportajlar, yay?nlar ve tan?t?c? içerikler görmek mümkündür.
 • Yine tercih etmekte oldu?unuz i?letim sistemi pek tabii burada belirleyici rol oynuyor.

Yine de, baz? ülkeler k?s?tl? listede kalmaya devam ediyor. Ancak sistem izin verirse H?zl? veya Standart kay?t yapabilirsiniz.

in Ödeme Yapm?yorlar

Maç öncesi ve oyun içi bahis oranlar? rekabetçidir ve bahis ?irketi çoklu ve sistem bahislerini de kabul eder. Onlarca lig ve turnuvadaki binlerce etkinlik aras?ndan seçim yapabilirsiniz. Bahis piyasas? portföyü biraz geli?tirilebilir, ancak tüm bahisçilerin favorileri orada – toplamlar, aksesuarlar, handikaplar vb.

 • Bu bölümde 1Win üzerinde kullan?labilen ödeme sistemlerinin listesini bulabilirsiniz.
 • Anl?k bahis f?rsatlar?, bahis deneyimini daha heyecanl? hale getirir.
 • Burada, ülkenizdeki oyuncular için 1Win’in sundu?u bonuslar?n bir listesini bulabilirsiniz.
 • Bahis oynad???m sitelerin içinde hiç ödeme yapmayan tek site 1win sitesi.
 • Marsbahis, canl? maç bahisleri konusunda da öne ç?kar ve bu nedenle birçok bahis sever taraf?ndan tercih edilir.

Bahis sitelerinin içindeki en yan?lt?c? site ve sadece kendisine çal??an bir site hiç kazand?rm?yor. Bahis oynad???m sitelerin içinde hiç ödeme yapmayan tek site 1win sitesi. 1win bahis adl? site bilgileri al?p hesaplar? bo?alt?yor. Bu durumdan ma?dur olan birçok ki?i bulunmaktad?r. Tatl? yiyeceklerle ak?lda kalan ??r?nga normal kabul edilmekte,zararl? bir cisim olarak alg?lanmamaktad?r.

Yorum yap?n Cevab? iptal et

Paray? att???m gözüküyor, ancak hesapta yok. Kaç tane bahis sitesinde hesab?m var, oyunlar oynad?m. Marsbahis, canl? maç bahisleri konusunda sundu?u çe?itlilik ve heyecanla bahis severlerin ilgisini çeken bir platformdur. Anl?k bahis f?rsatlar?, canl? yay?n imkan? ve geni? spor dal? seçenekleri, Marsbahis’i di?er bahis sitelerinden ay?ran özelliklerdir. E?er spor bahislerine ilgi duyuyorsan?z, Marsbahis sizin için harika bir seçenek olabilir. Marsbahis, canl? maç bahisleri konusunda iddial?d?r ve bu alandaki geni? seçenekleriyle dikkat çeker.

 • Sad?k üyeler, düzenli yeniden yükleme promosyonlar? talep edebilir ve Ekspreste Bonus gibi özel temal? tekliflerden yararlanabilir.
 • ?u anda 1Win Casino, mü?terilerinin hem para yat?rma hem de para çekme i?lemleri için 16 kripto para kullanmalar?na izin veriyor.
 • Bunu tercih etmeniz memnuniyet bak?m?ndan daha üst seviyede olman?z? sa?layacakt?r.
 • Destek ekibimizle ileti?ime geçin veya yak?n zamanda piyasaya sürülen baz? slotlar? bulamaman?z durumunda yorum b?rak?n.
 • Özellikle spor bahisleri alan?nda çe?itli seçenekler sunarak, kullan?c?lar?na geni? bir yelpazede bahis yapma f?rsat? sunar.

Çocuklar büyüdüklerindeuyu?turucu/uyar?c?lar? daha kolay kullanmaya yönelebilmektedir. Görsel olarakal??t?klar?na daha sonra kolayca yönelmektedirler. ?kinci tehlike, ??r?ngan?n akla t?bbi ilaç ya da uyu?turucuyugetirmesidir. Ebeveynlerinarac?l??? olmadan ?laçla ili?ki kurmay? ö?renme ve ilac?n normalle?mesinisa?lama riski vard?r. %9’luk izotonik serum içine 15 dk boyunca ozon gaz? kar??t?r?l?p hastaya uygulan?r.Etki olarak majör ozon ile ayn?d?r. Ki?iden al?nan belirli bir miktarda kan? ?i?e içerinde ozon gaz? ile kar??la?t?r?p ki?iye ayn? damar yolu ile geri verilmesidir.

Öldüren ?ekerlemeler

??r?ngaya bilerek ya dabilmeyerek çocuklar küçük ya?larda , içinde sevdikleri maddelerleal??t?r?lmaktad?r. ??r?ngalar,ileride de?i?ik ba??ml?l?k yap?c? ilaçlara ilgiyi artt?rma riski içermektedir. Ba????kl?k sistemi desteklenir, Viral ( Coviddahil) ve bakteriyel hastal?klarda tedaviye ciddi katk? sa?lar. Akçakoca Haberleri.com; Akçakoca’da tarafs?z ve yenilikçi yay?n yapma amac?yla kurulmu? objektif medya platformudur.

 • ??r?ngalar,ileride de?i?ik ba??ml?l?k yap?c? ilaçlara ilgiyi artt?rma riski içermektedir.
 • Bir bonus talep etmeden önce ?artlar ve ko?ullar? dikkatlice okuyun.
 • Canl? yay?n, bahis yaparken daha iyi kararlar vermenize yard?mc? olur.
 • ??r?ngaya bilerek  ya dabilmeyerek çocuklar küçük ya?larda , içinde sevdikleri maddelerleal??t?r?lmaktad?r.
 • 24 saat geçmesi üzerine param yat?r?lmad?.

Rus kökenli bir site resmen insanlar? yan?ltmak üzerine kurulmu?. Bonus ad? alt?nda verdikleri puanlar? kulland?rtm?yorlar. ?çindeki bakiyemi iade etmeden kapatm??lar. Marsbahis’in resmi web sitesine gidin ve üyelik formunu doldurun. Ki?isel bilgilerinizi do?ru bir ?ekilde girerek hesab?n?z? olu?turun. Çocuklar, özellikle küçük çocuklar neyin zararl? oldu?unubilmedi?i için bu maddelere al??t?r?labilmektedir.